Lời khuyên của biển

Buồn làm chi nữa biển ơi
Cuối trời mây đã về nơi núi ngàn
Muộn rồi đừng có thở than
Trăng cong đỉnh núi gió tràn sườn non
Biết rằng biển giận sóng cồn
Trăng kia lỗi hẹn, lòng son biển hờn
Lặng yên biển sẽ đẹp hơn
Trời mây nước biếc thuyền khơi rộn ràng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét